Ble yn y byd?

“Wow”

“Llongyfarchiadau!”

“Da iawn!”

“Beth?”

Dyma rhai o’r pethau dwi di clywed yn ddiweddar ar ôl deud wrth pobl y newyddion fy mod i’n mynd i Oman am saith mis ar ddechrau mis Hydref. Ond un peth ma neb yn gofyn yw “Oman? Dwi ddim di clywed am hwnna. Ble yn union yn a byd yw e? Alle chi dangos ar fap i fi plîs?”. Falle ma neb isie dangos ei fod nhw’n anwybodus neu ma nhw methu chwilio ar google, ond i ddeud y gwir wrth peidio gofyn ma na rhai pobl sydd yn meddwl fy mod i’n mynd i llefydd rhyfedd iawn. Felly dwi am ddechrau’r blog yma trwy clirio rhai pethau lan fel bod pawb yn gwbod ble dwi’n mynd, and ble dwi ddim yn mynd.

Allai dweud am ffaith fy mod i DDIM yn mynd i Oban yn yr Alban. Lle hyfryd iawn, llawn mynyddeodd ond bach yn rhy oer i fod yn Oman.

Nid dim ond llythyren sydd yn wahanol am a ddau lle.
Nid dim ond llythyren sydd yn wahanol am y ddau lle.

Dyw Oman ddim hyd yn oed yn Prydain, mae e yn y Dwyrain Canol. “The Middle East? You’re going to a man in the Middle East?!” NA, dwi DDIM yn rhyw fath o briodferch da chi’n archebu am drwy’r post.

Mae Oman yn LLE yn y Dwyrain Canol. Ond NID Amman sydd yn Jordan. Mae’n swnio’n syml iawn ac yn lle ma llawer o bobl yn mynd i, ond mae Oman ar ochr arall y Dwyrain Canol.

amman
Yn agosach na Oban, ond dal y lle anghywir

Dwedais i wrth un ffrind fod Oman yn agos i’r UAE, yn a dwyrain canol. Felly os yw e’n agos i’r UAE efallai ei fod e yn dwyrain canol Lloegr a ma Ellie wedi camsillfau’r acronym UEA a ma hi’n mynd i’r University of East Anglia i  neud Masters? Mae’n flin i fi ddwued, NA dwi newydd graddio a dwi am osgoi astudio am ychydig. Dwi DDIM yn mynd nôl i brifysgol.

uea
Mae’r UEA yn lle wahanol iawn i gymharu a’r UAE

Mae Oman yn wlad yn y Dwyrain Canol ar bwys Yemen, Saudi Arabia a’r United Arab Emirates (UAE). Edrychwch ar y map yma os da chi dal ddim yn siwr ble mae e:

Oman yw'r wlad gwyrdd. Ond mewn bywyd go iawn mae gen i syniad ei fod e'n mwy melyn-brown
Oman yw’r wlad gwyrdd. Ond mewn bywyd go iawn mae gen i syniad ei fod e’n mwy melyn-brown

Dyna ni, mae pawb nawr yn gwybod ble yn y byd mae Oman!

Wel, nid yn union… Dyma lle mae pethau yn cymlethu ychydig. Oherwydd mi fydda i’n hedfan i Dubai, sydd yn yr UAE. Pam ydw i’n hedfan i’r wlad anghywir? I ateb y cwestiwn yna, beth am i ni edrych ar fap arall o Oman?

A dyna ni, nawr mae Oman yn melyn-brown!
A dyna ni, nawr mae Oman yn melyn-brown!

Ye, dyma ni, map o Oman ar bwys Yemen, Saudi Arabia a’r UAE. Ond os edrychwch chi yn ofalus gallwch chi weld darn bach o Oman ar top y map, sydd wedi ei wahanu o rhan fwyaf o’r wlad gan y UAE. Bach fel perthynas Alaska i’r USA, gyda Canada yn y ffordd. Enw’r lle ar top y map yw penrhyn Musandam a DYMA ble dwi’n mynd.

O’r diwedd! Nawr mae pawb yn gwybod yn union ble dwi’n mynd am 7 mis. Nid yr Alban, nid dwyrain canol Lloegr a nid Jordan. Ond penrhyn Musandam yn Oman.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s