Un, dau tri ac i ffwrdd a ni!

Ar ôl dros mis o baratoi a meddwl am beth fydd bywyd fel allan yn Oman, dwi yma o’r diwedd! Cyrrhaeddais i 4 diwrnod yn ôl i Dubai a wedyn naeth rhywun cwrdd a ni yn y maes awyr a gyrru ni draw i Dibba, ble fydda i’n byw am y saith mis nesa. O’r dechrau un peth oedd yn wahanol iawn oedd y tymheredd. Rhywbedd ro’n i’n disgwyl ond mae’n amhosib disgrfio pa mor boeth yw hi TRWY’R AMSER. Ar hyn o bryd y tymheredd mwya da ni’n disgwyl yw 40C ond yn yr haf mae’n gallu cyrraedd dros 50C! Dwi yma i weithio am cwmni gweithgareddau agored felly bydda i allan yn yr awyr agored am rhan fwyaf o’r amser a bydd osgoi’r haul yn annodd iawn. Yr unig ateb yw i yfed digon o ddwr, ceisio aros yn a cysgod (yn enwedig canol dydd) ac yn y diwedd, dod i arfer â’r tymheredd.

Yn ffodus mae ‘na Air Conditioning yn fy nhy felly yn ystod y nos mae cysgu’n hawdd ac mae rhywle oerach i bwyta cinio pan mae’r tymheredd yn codi canol dydd. Ond i ddeud y gwir mae’n teimlo bach yn odd i gymharu a Gaeaf yng Nghymru. Fel arfer da chi’n cerdded allan o’r ty cynnes ac yn tynnu dy cot o’ch amglych yn barod am yr oerfel tu allan. Ond yma mae’n gwbl wahanol. Da chi’n cerdded allan o d oer i awyr cynnes iawn.

Mae’r traeth hefyd fel dim byd cartref. Tro diwetha es i i Southerdown ym mis Medi roedd y tywydd yn anhygoel. Bwrw glaw’n glaed iawn, gwynt yn taro dwr yn fy wyneb a tonnau’r mor yn bwrw yn erbyn y creigiau. Es i mewn i’r dwr ond doedd dim modd nofio – dim ond sefyll tra bod y tonnau’n symud lefel y mor ychydig o fetrau’n uwch. Tua chwarter awr ar y traeth, a wedyn aethon ni i’r tafarn am weddill y prynhawn. Yma yn Dibba dwi’n byw munud i ffwrth o draeth hyfryd. Mae’r mor yn gynnes, does dim tonnau enfawr felly mae’n hyfryd i nofio mewn a does dim gwynt yn taro popeth yn eich wyneb. Ar ôl gorffen gwaith am y diwrnod mae yna amser i mynd nofio tra bod yr haul yn gosod tu ol i’r mynyddoedd cyn mynd am te cymunedol gyda pawb arall sy’n gweithio yma. Dydd Iau naethon ni gorffen gwaith yn gynharach nag arfer felly cerddon ni lawr i diwedd y traeth lle oedd na mwy o coral a bywyd i mynd snorkelling.

Ar hyn o bryd dwi’n neud cwrs cymorth cyntaf sy’n para 4 diwrnod ac wedyn bydda i’n trio pob gweithgaredd sydd ar gael yma cyn dechrau unrhyw fath o waith go iawn. Dwi heyfd ‘di bod yn rhy brysur i tynnu unrhyw lluniau ond na’i neud hynny’n fuan 🙂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s