Nadolig Llawen a blwyddyn newydd dda!

Nadolig Llawen o Oman!
Nadolig Llawen o Oman!

Am y tro cyntaf erioed ges i Nadolig hyfryd gyda’r haul yn goleuni trwy’r dydd, ac o’n i’n rhy gynnes yr y hoodi!! I fi hyn oedd y Dolig cyntaf i ffwrdd o fy nheulu ond er gwaetha hynny ges i ddiwrnod da dwi’n siwr o gofio am flynyddoed i ddod. Dros nos naeth Sion Corn dod yr holl ffordd i Oman i rhoi stocking i bawb yn fy nhy i, felly am y bore naethon ni agor ein anrhegion yn ein pyjamas a dawnsio i caneuon Nadoligaidd. Dim byd anarferol am hynny.

Da iawn i Sion Corn am wneud yr ymdrech i ddod i Oman!
Da iawn i Sion Corn am wneud yr ymdrech i ddod i Oman!

Dechreuodd pethau fod yn od pan es i allan o’r ty, dal yn fy pyjamas, ac roedd hi’n heulog! Cerddais ar hyd y traeth i’r lolfa cymunedol er mwyn defnyddio’r we i dymuno Dolig Llawen i’r teulu gartre. Gyda gwahaniaeth amser o bedwar awr, ar ol i mi cael bore Nadoligaidd, roedd pawb gartref dim ond newydd deffro!  Yn ol bob son roedd hi’n eitha oer yng Nghaerdydd ac yn bwrw glaw, felly o’n i’n teimlo’n smug iawn wrth edrych allan i’r traeth dawel a’r mynyddoedd yn yr heulwen.

Dyw Dolig ddim yr un peth heb pryd o fwyd enfawr, felly ar ol i bawb gorffen gwaith, daethon ni at ein gilydd am fwyd, amser da, a mwy o anrhegion.

Am Boxing Day fel arfer dwi’n mynd i fyny Pen Y Fan, (dwi di neud hyn am y pum mlynedd dwethaf!), ac fel arfer mae’n bwrw glaw/eira a dwi bron yn cael fy chwythu bant!!

Boxing Day arferol gartref
Boxing Day arferol gartref

Roedd rhaid i mi mynd am dro rhywle, felly es i lan y Wadi efo’r merched i bentref yn y mynyddeodd. Anhygoel fod na pentef mor lush a gwyrdd gyda popeth arall mor sych a creigiog o gwmpas. Ar ol cerdded i ochr arall y pentre naethon ni ffeindio rhywle i bwyta cinio a mwynhau’r haul.

Pentref Sal hamdan
Pentref Sal hamdan

Am y flwyddyn newydd dwi’n gobeithio mynd i Dubai a croesawi’r flwyddyn newydd gyda parti mawr a lot o tan gwyllt!

Dwi heb sgrifennu blog am dros mis nawr (sori! brysur iawn yma!) felly mae’n anodd dweud popeth dwi di bod yn neud. Fel arfer byddwn i’n ysgrifennu am popeth sydd yn gwahanol i gartref, ond dwi di bod yma am tair mis nawr felly ma popeth oedd yn od i ddechrau gyda yn bywyd arferol nawr. Da chi methu gyrru i’r siop heb osgoi gyrru dros gafr, ac wrth cerdded trwy’r mynyddeodd mae’r berffaith arferol i pobl eich gwahoddi chi mewn i’w cartrefi am baned o de. Hwn yw bywyd arferol i mi nawr!

Dwi methu sgwennu am bobeth felly dyma rhai o’r pethau dwi di bod yn neud yn ddiweddar:

SANYO DIGITAL CAMERA
Golwg o ar ben fy nhy.

Ar ol wythnos ar ol wythnos o grwpiau ysgolion yn aros gyda ni, ro’n i’n dod i arfer a codi’n gynnar. Felly un ddiwrnod rhydd cyn i pawb arall codi nes i coginio pancakes a mynd lan i’r to ble nes i mwynhau’r bore tawel, yr haul yn codi a’r mynyddoed tu cefn.

Diwrnod rhydd, aethon ni ar quad bikes yn yr anialwch
Tywod…pobman!

Diwrnod rhydd arall aethon ni i’r anialwch a gyrru dros y lle ar quad bikes.

 

Dyma mosg yn y mynyddeodd, gwhanol iawn i'r rhai enfawr y y dinasoedd!
Gwerth mwy na mae’n edrych i rhai pobl

Yn y dinasoedd mae’r Mosgs yn enfawr a gyfoethog, ond y mynyddoedd mae pethau bach mwy syml na hynny.

Tybed beth mae hwn yn golygu?
Tybed beth mae hwn yn golygu?

Dyma petroglyph, a gallwch ffeindio rhain ym mhobman yn yr hen bentrefi ble mae neb yn byw rhagor.

Sion Corn!
Sion Corn!

Ac i gorffen y post hyn gyda rhywbeth Nadoligaidd, dyma Sion Corn mewn aquarium. Ond nes i ddim ymweld a aquarium pan es i i Dubai. Na, mae’r aquarium hwn mewn Dubai Mall. Ye, gallwch chi mynd siopa am anrhegion Nadolig a gweld siarc a lot o bysgod. Ma na hefyd rhaeadr a ice rink!!

Hwyl fawr am nawr, a blwyddyn newydd dda i chi gyd!

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s